دکتر حسین طاهری پور

دکتر حسین طاهری پور

مشاور عالی ریاست
دکتر عربشاهی

دکتر غلامعباس عربشاهی

مشاور ریاست در کیفیت و بهره وری در سیستم آموزشی
دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

مشاور ریاست در حوزه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی
دکتر حسین چناری

دکتر حسین چناری

مشاور ریاست در حوزه سیستم آموزشهای بین المللی
دکتر محید ثانوی مشاور موسسه آروند

دکتر وحید ثانوی

مشاور ریاست در امور ارتباط با دانشگاه آزاد
دکتر صمدی

دکتر فرشاد صمدی

مشاور ریاست در حوزه ارتباط با دانشگاه
دکتر بهمن مقیمی

دکتر بهمن مقیمی

مشاور ریاست در حوزه دانشجوی بین الملل و ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور
مدیر دپارتمان گردشگری

استاد یوسف بیدخوری

مشاور ریاست در حوزه گردشگری
موسسه آروند

مهندس سمیه علیرضایی

مشاور ریاست در فضای مجازی و مدیر سایت