دکتر حسین چناری

دکتر حسین چناری

مشاور عالی ریاست در حوزه سیستم آموزشهای بین المللی
دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

مشاور عالی ریاست در حوزه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی
دکتر عربشاهی

دکتر غلامعباس عربشاهی

مشاور عالی ریاست در کیفیت و بهره وری در سیستم آموزشی
وحید ثانوی

دکتر وحید ثانوی

مشاور عالی ریاست در حوزه ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی
mrRezaee

مهندس مجید رضایی

مشاور عالی ریاست در فضای مجازی و مدیر سایت
ابوالفضل حسینی

مهندس ابوالفضل حسینی

مشاور عالی ریاست در حوزه ارتباط با سازمان میراث فرهنگی؛صنایع دستی و گردشگری
دکتر بهمن مقیمی

دکتر بهمن مقیمی

مشاور عالی ریاست در حوزه دانشجوی بین الملل و ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور
جناب سرهنگ دهنوی

جناب سرهنگ دهنوی

مشاور عالی امنیت و حراست
دکتر صمدی

دکتر فرشاد صمدی

مشاور عالی ریاست در حوزه ارتباط با دانشگاه
خانم تجاره

خانم تجاره

مشاور عالی ریاست در حوزه داوطلبین بین المللی