ساختار سازمانی

Pro manager

Vip manager

تحصیلات تکمیلی مهارتی

Coaching

مشاوره کسب وکار

Leadership

MBA & CEO-DBA

از اینکه موسسه بین المللی علوم و فنون آروند را انتخاب کردید بسیار خوشحالیم ما در این موسسه دو هدف را دنبال میکنیم یکی آموزش و پژوهش جهت تبدیل دانش و مهارت شما به تخصص و دیگری عارضه یابی و مشـاوره کسب و کــار شما جهت بهبود و رشد اقتصادی سازمان شما، ما در آروند تیمهای آموزشی بسیار قوی متشکل از اسـاتید با بالاترین دانش علمی و اجـرایی ، تیم های پـژوهشی و تحقیقاتی از مجرب ترین محققین اقتصـادی و کسب و کـاری و در نهایت قویتـرین تیم های مشـاوره ای پروژه کسب و کـار شما را فراهم ساختیم.

امید است بتوانیم بیشترین سهم در موفقیت شما را داشته باشیم.

خدمات ما در موسسه بین المللی آروند
کسب و کار

مشاوره در کسب و کار

مشاوره در کسب و کار در موسسه آموزشی ؛ بین المللی آروند

آموزش

ارائه نوین ترین آموزشهای بین المللی در تمامی سطوح

ارائه نوین ترین آموزشهای بین المللی در موسسه آموزشی؛ بین المللی آروند

جذب دانشجو

جذب مهارت آموز و دانشجو بین المللی در ایران

جذب مهارت آموز و دانشجو بین المللی در ایران

سازمان ها و انجمن های طرف قرار داد
اتاق اصناف آمل 2

اتاق اصناف آمل

انجمن شرکتهای صنعت پخش خراسان رضوی

انجمن شرکتهای صنعت پخش خراسان رضوی

انجمن مهندسان مکانیک

انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضوی

سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی

شرکت های حمل و نقل بین المللی

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

کنسرسیوم موسسه بین المللی علوم و فنون آروند

موسسه آموزشی بین المللی علـوم و فنون آروند با اخـذ مجوزات مربـوطه و انعقـاد تفاهمات داخلی و بین المللی و همچنین عضویت در مجامع و انجمن هـای داخلی و بین المللی کنسرسیومی در زمینـه های آمـوزش و پـژوهش و مشاوره کسب و کار با رویکردهای مختلف توسط تیمهای تخصصی ایجاد کرده است، لذا در این موسسه با همکاری حامیان خود بستری جهت خدمات بین المللی ذکر شده را فراهم نموده ایم.

مشاوره رایگان

سلام داوطلب گرامی، از این که موسسه ما را جهت ادامه تحصیل و کسب مهارتهای علمی و تخصصی انتخاب کردید متشکریم لطفا جهت راهنمایی سوال خود را مطرح نمائید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.