MBA مدیریت پروزه

دوره MBA مدیریت پروژه و ساخت چیست ؟

مدیران پروژه در راستای دستیابی به نتایج مطلوب، اقدام به فراهم کردن ساختارها، تمرکز، انعطاف پذیری و کنترل پروژه ها مینماید.آشنایی با مهارتهای مدیریت پروزه میتواند به رشد و توسعه فردی و نیز افزایش بهره وری سازمنی کمک کند اما به تهایی برای رسیدن به افزایش بهره وری کسب و کارها کافی نیستند. با ظهور تکنولوژیهای نوین، تحول دیجیتال و تغییرات در مدلهای کسب و کار و پیدایش استارت آپها، امروزه توسعه ابزارها و فرآیندهایی را شاهد بوده ایم که مشارکت و همکاری بین تیمها و کارمندان را از کیلومترها فاصله امکان پذیر می کنند لذا در این شرایط مدیران پروژه ها برای دست یابی به مقاصد اقتصادی فزون تر در کسب و کارهای خود نیازمند مهارتهای مدیریت کسب و کار می باشند لذا این دوره مدیریت ارشد جهت مهندسان، متخصصین و مشاوران در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها اعم از عمرانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، هوافضا و همچنین مهندسی صنایع به منظور افزایش علمی و آگاهی در حوزه اقتصادی و کسب و کار پروژه های تعریف شده است.
دانش آموختگان در پایان می توانند در مراحل گوناکون کسب و کار و ایجاد نوآوریها و کارآفرینی در این حوزه مدیریت لازم را بدست آورند.

 MBA سرفصل کارگاههای آموزشی دوره
با رویکرد مدیریت پروژه
 • مدیریت بازاریابی در کسب و کار
 • مدیریت ارتباط بامشتری CRM
 • رفتار سازمانی و کار با افراد دشوار
 • مدیریت منابع انسانی و پویایی گروه
 • مدیریت ایده پردازی و طراحی مدل کسب وکار
 • مدیریت پروژه در کسب و کار
 • اصول حسابداری در مدیریت
 • مدیریت فناوری اطلاعات در کسب و کار
 • مبانی مدیریت استراتژیک
 • مدیریت امنیت در کسب و کار
 • مدیریت شهرت اجتماعی و خلق برند
 • مدیریت قراردادنویسی برای مدیران پروژه
 • مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOX
 • مدیریت کنترل پروژه MSP
گواهینامه ارائه شده در پایان دوره :

مدیریت ارشد کسب و کار MBA

از وزارت کار و اموراجتماعی-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیت ترجمه دادگستری و تائید وزارت امورخاجه و سازمان جهانی کار

مدت زمان دوره :

حضوری : 12 ماه

VIP: سه ماه