دکتر حسین طاهری پور

دکتر حسین طاهری پور

مشاور عالی ریاست
دکتر عربشاهی

دکتر غلامعباس عربشاهی

مشاور ریاست در کیفیت و بهره وری در سیستم آموزشی
دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

دکتر سید اسماعیل سید اشرفی

مشاور ریاست در حوزه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی
دکتر حسین چناری

دکتر حسین چناری

مشاور ریاست در حوزه سیستم آموزشهای بین المللی
موسسه آروند

مهندس سمیه علیرضایی

مشاور ریاست در فضای مجازی و مدیر سایت
دکتر صمدی

دکتر فرشاد صمدی

مشاور ریاست در حوزه ارتباط با دانشگاه
دکتر بهمن مقیمی

دکتر بهمن مقیمی

مشاور ریاست در حوزه دانشجوی بین الملل و ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور
مدیر دپارتمان گردشگری

استاد یوسف بیدخوری

مشاور ریاست در حوزه گردشگری