استادشهرام رفوگران

موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند در مسیر تعالی و توانمندسازی سازمانهای اقتصادی دولتی و خصوصی با بهره گیری از منابع ممتاز پژوهشی ملی و برون مرزی آمادگی دارد ضمن برگزاری آموزشهای مهارتی و علمی و عملی نسبت به تربیت منابع انسانی زبده و نخبه، اقدامات راهبردی و ادوار موثر آموزشی برگزار نماید.

تلاش می کنیم با ایجاد فضائی دانش بنیان توأم با مهارت، فصلی نوین از فرآیند توسعه منابع انسانی را در دسترس علاقمندان قرار دهیم. علوم ارتباطات و رسانه بعنوان یکی از اجزاء تاثیرگذار در این راستا بوده که یقیناً از ارکان برجسته ی پیشرفتهای روز دنیا می باشد.

جناب شهرام رفوگران
مدیر روابط عمومی و رسانه