درباره دپارتمان

تعریف تکنولوژی:

تکنولوژی را می توان تمام دانش، کالاها، فرایندها، ابزارها، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. درواقع باید گفت فناوری یعنی توانایی. هر نوع توانایی که ما را قادر به تسلط بر طبیعت، دانش و امکانات نماید، نوعی فناوری است.

تعریف مدیریت تکنولوژی:  

مدیریت تکنولوژی (Management Of Technology; MOT) تخصصی میان رشته‌ای است که علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و دانش و روش‌های مدیریت را یکپارچه می‌کند و بر تکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت توجه می‌شود. در تعریفی دیگر مدیریت تکنولوژی به مفهوم مدیریت سیستم‌هایی است که به ایجاد، کسب و استفاده از تکنولوژی کمک می‌کنند.

هدف اصلی مدیریت تکنولوژی آن است که با شناخت صحیح ماهیت تحولات فنی، بالاخص در بخش تکنولوژی‌های پیشرفته تلاش نماید تحولات فوق را آنچنان ساماندهی نماید که نه تنها شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف بتوانند با اطمینان به تکنولوژی‌های خود اتکا نمایند، بلکه با فرصت‌طلبی، زمینه موفقیت آنها را در عرصه رقابت جهانی نیز فراهم نماید. به تعبیر ساده‌تر هدف مدیریت تکنولوژی شامل استفاده از مهارت‌های مدیریت برای کشف، توسعه، بهره‌برداری و استفاده مناسب تکنولوژی است.مدیریت تکنولوژی بر خلاف رشته‌های مدیریت صنایع و مهندسی صنایع که هدف اصلی خود را صرف بهبود و ارتقای کارایی تولید نموده‌است، سعی دارد با تمرکز بر روی “تکنولوژی” و فرایندهایی همچون تحقیق و توسعه، نوآوری، انتقال تکنولوژی و همکاری تکنولوژی، نحوه به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و تعمیق تکنولوژی‌های موجود را در بنگاه‌های مختلف تولیدی و خدماتی، تعیین و مدیریت نماید.

برخی از مهم‌ترین مباحث حوزه مدیریت تکنولوژی:

 • مدیریت نوآوری و تغییرات تکنولوژیک
 • مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه
 • روش‌های ارزیابی تکنولوژی
 • روش‌های انتقال تکنولوژی
 • برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی

در حوزه مدیریت فناوری به دنبال یافتن پاسخ به چه سوالات زیر هستیم:

 • فناوری چگونه خلق می‌شود؟
 • چگونه می‌توان آن‌را برای ایجاد فرصت‌های کسب‌و‌کار به کار بست؟
 • چگونه می‌توان استراتژی فناوری را با استراتژی کسب‌وکار یکپارچه نمود؟
 • چگونه می‌توان از فناوری برای کسب مزیت رقابتی بنگاهی و منطقه ای استفاده کرد؟
 • فناوری چگونه می‌تواند انعطاف‌پذیری سیستم‌های تولیدی و خدماتی را بهبود بخشد؟
 • چگونه می‌توان سازمان‌هایی طراحی نمود که با تحولات فناوریک سازگار باشند؟
 • چه‌وقت باید به سراغ فناوری رفت و چه‌وقت باید آن‌را کنار نهاد؟

سوابق علمی و اجرایی :

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

دکتر عربشاهی

مدیر دپارتمان فناوری و نوآوری