درباره دپارتمان

تاسیسات ساختمان مبحثی مهم و بسیار گسترده است و یکی از زیر مجموعه های اصلی مهندسی به شمار می رود. تاسیسات به عنوان قلب تپنده ساختمان از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد بطوری که کم توجهی به این بخش منجر به عدم آسایش ساکنین و در نتیجه باعث غیر قابل استفاده شدن فضاهای مفید ساختمان می شود،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم تاسیساتی مناسب تصميم بسيار حساسي است که توسط مهندسین طراح اخذ مي شود.
موسسه آروند دوره های خود را تحت استانداردهای بین المللی در کلاس جهانی برگزار میکند، این دوره ها با ذکر فلسفه ایجاد دوره و سرفصلها در قسمت جزئیات دوره ها آمده است. لازم به ذکر است این دوره ها مناسب برای کلیه مهندسین تاسیسات، مدیران پروژه، مشاورین و پیمانکاران، علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … میباشد. در پایان دوره ها گواهینامه های معتبر بین المللی از وزارت کار و رفاه اجتماعی-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که قابلیت ترجمه دادگستری، مورد تائید وزارت امور خارجه و سازمان جهانی کار و همچنین گواهینامه های دوره های کوتاه مدت و ضمن خدمت از دانشگاه آزاد اسلامی به متقاضی اهدا خواهد شد که این گواهینامه ها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است.

موفق و پیروز باشید
مدیر دپارتمان-علی سپهر

سوابق علمی و اجرایی :

علی سپهر

آقای دکتر علی سپهر

مدیر دپارتمان مهندسی تاسیسات

دوره های عالی دپارتمان

دوره های تخصصی دپارتمان