درباره دپارتمان

امروزه در جوامع پیشرفته افراد با هر تخصص علمی سراغ آموزش های مهارتی تخصصی می روند تا علاوه بر علوم دریافتی مهارت های لازم را در کنار آن کسب نمایند.بررسی های کارشناسانه نشان داده این مهارت ها در کنار علوم یاد گرفته شده در دانشگاه ها باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افراد می شود لذا دپارتمان بهداشت و درمان موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند با تکیه بر آموزش دوره های تخصصی مدیریت کسب و کار در حوزه بهداشت و درمان راه اندازی شده است تا افراد شاغل در این حوزه علاوه بر مدارک دانشگاهی مدارک مهارتی مورد تایید وزارت کار و اموراجتماعی، شورای عالی کار، سازمان جهانی کار را جهت کار در داخل و خارج از کشور دریافت نمایند.

سوابق علمی و اجرایی :

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

مدیر دپارتمان

دکتر صمدی

دکتر صمدی

مدیر گروه امور روانشناسی – واحد مشهد

دکتر سیاوش عابدینی

دکتر سیاوش عابدینی

مدیر گروه امور پزشکی – واحد مشهد