خانم زینب الله دوست

مدیرمرکز توانمندی اشتغال کارگاه تولید پوشاک بانوان لوکس واقع درتوس ۷۵
*مدیرمزون و دوخت لوکس یک واقع در احمداباد
*مدیرمزون و لوکس دو واقع در ساینا قرنی
*بازرس اتحادیه تعاونی بانوان استان خراسان
*رئیس هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایان خیاط مشهد

آقای یونس قوی

بازاریاب مدیر فروش رسمی بیمه زندگی از شرکت بیمه پاسارگاد
که درحال حاظر در کارگزاری رسمی بیمه مرکزی آسا بازاریاب و مربی آموزش می باشند،

دارای گواهینامه تخصصی بیمه جهت آموزش و مشاوره.

ایشان در صنعت بیمه یک تیم ۵۰ نفره در فروش بیمه های عمر(زندگی) در مجموعه خودشان دارا میباشند.