با توجه به پرسش بسياري از افراد در خصوص مدارك ارائه شده از سوی موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند و عدم اطلاعات كافي در اين خصوص، مطلب حاضر جهت آگاهي بيشتر ارائه شده است. مدارك صادر شده از سوي موسسه آروند به سه دسته تقسيم مي شوند :

 • مدارك رسمي از وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )
 • مدارك مورد تاييد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • مدارک مربوط به حضور در سمینارها و همایشها

 

در اين مطلب تفاوت اين مدارك به همراه مشخصات ظاهري هر كدام جهت تشخيص مدرك ذكر شده است.

مدارك رسمي وزارتخانه و سازمان مداركي است كه :

 1. مهارت آموز جهت دريافت اين مدرك ابتدا دوره مورد نظر را گذرانده و پس از دفاع از پروژه نهایی خود طبق ضوابط سازمان آموزش فني و حرفه اي در آزمونهاي هماهنگ سازمان محترم آموزش فني و حرفه اي كه تاريخ آنها در طول سال از قبل تعيين شده است شركت كرده و موفق به كسب نمره قبولي شود. تاريخ آزمونهاي هماهنگ در طی سال را مي توانيد ازاين لينك سازمان آموزش فني و حرفه اي مشاهده نماييد.
 2. اين گواهينامه ها در سايت رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي قابل استعلام مي باشند. آدرس سايت استعلامhttp://azmoon.portaltvto.com مي باشد.
 3. گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲صرفاً به‌ صورت الکترونیکی مي باشد. جهت مشاهده خبر اين مطلب به اين لينك سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه كنيد.
 4. اين مدارك به علت دارا بودن كد ملي آموزش شغل، بين المللي بوده و در ساير كشورها معتبر بوده و به رسميت شناخته مي شوند. همچنين قابل ترجمه رسمي دادگستری و مورد تائید وزارت امور خارجه مي باشند.
 5. اين مدارك به علت دارا بودن كد بين المللي در سازمان جهاني كار (ILO) در 186 كشور دنيا معتبر مي باشد. ليست كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را دراين لينك ILO مشاهده نماييد. همچنين صفحه رسمي ايران در سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده كنيد.
 6. به علت وجود ضوابط رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي و وجود آزمون تئوري و عملي، صدور مدارك حدودچند ماه زمان مي برد.
 7. وجود كد ملي آموزش شغل بر روي اين مدارك الزامي است و كد مذكور با كد طرح درس مذكور در سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي به آدرسhttp://research.irantvto.ir همخواني دارد.
 8. با داشتن اين مدارك مي توان براي دريافت تسهيلات از بانكها اقدام نمود. 

مدارك مورد تاييد سازمان مداركي است كه :

 1. توسط موسسات آموزش آزاد صادر مي شوند و طبق تفاهم نامه اي با سازمان آموزش فني و حرفه اي مورد تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار مي گيرد.
 2. در اين مدارك آرم، نام و امضاي مدير موسسه آزاد هم در كنار آرم سازمان آموزش فني و حرفه اي بر روي مدارك درج مي شود.در صورتي كه بر روي مدارك رسمي و وزارتخانه اي وجود مشخصات و امضاي موسسات خصوصي امكان پذير نيست
 3. از آنجا كه اين مدارك به صورت رسمي توسط سيستم سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر نمي شودقابل استعلام نمي باشد.
 4. باز هم به دليل طي نكردن رويه رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي و عدم وجود آزمون، صدور مدارك فقطحدود يك تا دو هفته طول مي كشد.
 5. امكان دريافت وام بانكي با اين مدارك وجودندارد.

گواهینامه حضور در سمینار و همایشها

 1. اين مدارك جزو مدارك غير رسمي بوده و تمامي شرايط مدارك غير رسمي كه در فوق اشاره شد در مورد اين مدارك صدق مي كند.
 2. اين مدارك براي آموزشهايي كه در همايشها، سمينارها و نمايشگاهها برگزار مي شود صادر مي شوند.