با توجه به پرسش بسياري از افراد در خصوص مدارك ارائه شده از سوی موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند و عدم اطلاعات كافي در اين خصوص، مطلب حاضر جهت آگاهي بيشتر ارائه شده است. مدارك صادر شده از سوي موسسه آروند به سه دسته تقسيم مي شوند :

• گواهینامه های رسمي مهارت از وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )

• گواهینامه های مشترک با CINVU

• گواهینامه های مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی

• گواهینامه های مشترک با دانشگاه پیام نور

• گواهینامه مورد تاييد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

• گواهینامه های مشترک صادره از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

• گواهینامه های رسمی از موسسه کار و تامین اجتماعی کشور

در اين مطلب توضیحاتی در مورد هر یک از گواهینامه ها جهت تشخيص مدرك ذكر شده است.

گواهینامه رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :

1. مهارت آموز جهت دريافت اين مدرك ابتدا دوره مورد نظر را گذرانده و پس از دفاع از پروژه نهایی خود طبق ضوابط سازمان آموزش فني و حرفه اي در آزمونهاي هماهنگ سازمان محترم آموزش فني و حرفه اي كه تاريخ آنها در طول سال از قبل تعيين شده است شركت كرده و موفق به كسب نمره قبولي شود. تاريخ آزمونهاي هماهنگ در طی سال را مي توانيد از اين لينك سازمان آموزش فني و حرفه اي مشاهده نماييد.

2. اين گواهينامه ها در سايت رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي قابل استعلام مي باشند. آدرس سايت استعلام http://azmoon.portaltvto.com مي باشد.

3. گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲صرفاً به‌ صورت الکترونیکی مي باشد. جهت مشاهده خبر اين مطلب به اين لينك سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه كنيد.

4. اين مدارك به علت دارا بودن كد ملي آموزش شغل، بين المللي بوده و در ساير كشورها معتبر بوده و به رسميت شناخته مي شوند. همچنين قابل ترجمه رسمي دادگستری و مورد تائید وزارت امور خارجه مي باشند.

5. اين مدارك به علت دارا بودن كد بين المللي در سازمان جهاني كار (ILO) در 186 كشور دنيا معتبر مي باشد. ليست كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده نماييد. همچنين صفحه رسمي ايران در سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده كنيد.

6. به علت وجود ضوابط رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي و وجود آزمون تئوري و عملي، صدور مدارك حدودچند ماه زمان مي برد.

7. وجود كد ملي آموزش شغل بر روي اين مدارك الزامي است و كد مذكور با كد طرح درس مذكور در سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي به آدرس http://research.irantvto.ir همخواني دارد.

8. با داشتن اين مدارك مي توان براي دريافت تسهيلات از بانكها اقدام نمود.

گواهینامه های مشترک با CINVU:

این گواهینامه مختص و مربوط به دوره های مشترک موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند با شبکه مجازی دانشگاههای جهان اسلام می باشد. این دوره های به صورت حضوری و مجازی می باشد.

گواهینامه های مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی:

این گواهینامه مختص و مربوط به دوره های مشترک موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی طرف قرارداد می باشد. این دوره های به صورت حضوری و مجازی می باشد.

گواهینامه مشترک با دانشگاه پیام نور:

این گواهینامه مختص و مربوط به دوره های مشترک موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند با مراکز دانشگاه پیام نور طرف قرارداد می باشد. این دوره های به صورت حضوری و مجازی می باشد.

گواهینامه های مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

1. به صورت مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر مي شوند و طبق تفاهم نامه اي با سازمان آموزش فني و حرفه اي مورد تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار مي گيرد.

2. در اين مدارك آرم، نام و امضاي مدير موسسه هم در كنار آرم سازمان آموزش فني و حرفه اي بر روي مدارك درج مي شود.در صورتي كه بر روي مدارك رسمي و وزارتخانه اي وجود مشخصات و امضاي موسسات خصوصي امكان پذير نيست.

3. از آنجا كه اين مدارك به صورت رسمي توسط سيستم سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر نمي شودقابل استعلام نمي باشد.

4. باز هم به دليل طي نكردن رويه رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي و عدم وجود آزمون، صدور مدارك فقطحدود يك تا دو هفته طول مي كشد.

5. امكان دريافت وام بانكي با اين مدارك وجود ندارد.

گواهینامه های مشترک صادره از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

این گواهینامه ها مربوط به دوره های مجوز داده شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد که داوطلبین پس از گذراندن دوره و قبولی در آزمون و مصاحبه مربوطه گواهینامه خود را دریافت می نمایند این گواهینامه ها در بعضی از امور حوزه گردشگری بسیار حائز اهمیت می باشد.

گواهینامه های رسمی از موسسه کار و تامین اجتماعی کشور:

این گواهینامه ها مربوط به دوره های مجوز داده شده از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی کشور می باشد که داوطلبین پس از گذراندن دوره و قبولی در آزمون مربوطه گواهینامه خود را دریافت می نمایند این گواهینامه ها قابلیت ارزشیابی در طرح طبقه بندی مشاغل را دارا می باشد.