استاد وحید ثانوی

استاد وحید ثانوی

مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده ، روش تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت منابع انسانی

استاد سعید امیری

استاد سعید امیری

مدیریت سازمان، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اصول حسابداری در مدیریت

استاد شهرام رفوگران

استاد شهرام رفوگران

الگوهای رفتاری، فن بیان

استاد امیر رحیم پور

استاد امیر رحیم پور

مدیریت بازاریابی، مدیریت رفتار مصرف کننده، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تنبلیغات، مدیریت برندینگ

استاد محمداعظم رجبیان

استاد محمد اعظم رجبیان

اقتصاد خرد و کلان، ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، تحلیل بورس

استاد مجید رحیمی زاده

استاد مجید رحیمی زاده

مدیریت توسعه پایدار در کشاورزی ، ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری در کشاورزی و علوم دامی، مدیریت کیفیت و بهره وری در صنایع کشاورزی و غذایی

استاد صدف صفوی

استاد صدف صفوی

مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری

استاد سید مصطفی صفوی

استاد سید مصطفی صفوی

مدیریت سازمان، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اصول حسابداری در مدیریت

استاد سحر عابدینی

استاد سحر عابدینی

توسعه مهارتهای فردی، زبان تخصصی مدیریت کسب و کار

استاد غلامعباس عربشاهی

استاد غلامعباس عربشاهی

مدیریت ایده پردازی، طراحی مدل کسب و کار، خلاقیت مدیریت تحول و نوآوری، مدیریت ریسک ، تجاری سازی فناوری

استاد هادی کریمی

استاد هادی کریمی

مدیریت استراتژیک، فنون مذاکرات تجاری، توسعه مهارتهای فردی، آینده پژوهی، کوچینگ

استاد حامد قربانزاده

استاد حامد قربانزاده

مدیریت استراتژیک، مهندسی ارزش ،مدیریت پروژه ، مدیریت حقوقی در کسب و کار، داوری، کوچینگ، استراتژیهای بازار

استاد محسن مرادی

استاد محسن مرادی

مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی

13 استاد علیرضا مظهری

استاد علیرضا مظهری

مدیریت سازمان، ایمنی ، قوانین و حقوق روابط کار

علی سپهر

استاد علی سپهر

طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی، تظارت پروژه های تاسیساتی، ممیزی انرژی

مدیر دپارتمان گردشگری

استاد یوسف بیدخوری

قوانین و مقررات گردشگری، مدیریت هتلداری، مدیریت سازمان

موسسه آروند

استاد فرشاد صمدی

سلامت روان، پرورش کودک خلاق، مشاوره و روانشناسی