MBA صنعت هتلداری

دوره MBA هتلداری چیست ؟

هتلها بر خلاف مکانهای دیگر مدیریت خاص خود را می طلبد و بدلیل آنکه هتلها داری خدمات چند منظوره میباشند و از آنجا که هر خدماتی نوعی درآمد زایی و کسب و کار محسوب میشود لازم است تا مدیران این صنعت قدیمی علوم و مهارتهای مدیریت کسب و کار روز را آموزش ببینند از اینرو این دوره مدیریت ارشد ویژه مدیران و مشاوران صنعت هتلداری جهت افزایش علمی و مهارتی مدیران و مشاوران این حوزه با اساتید انحصاری علمی و اجرایی تدوین شده است، دانش آموختگان در پایان می توانند در مراحل گوناگون کسب و کار، بحران های اقتصادی و ایجاد نوآوری ها در صنعت هتلداری و کارآفرینی مدیریت لازم را به عمل آورند .

MBA سرفصل کارگاههای آموزشی دوره
با رویکرد شاغلین صنعت هتلداری

• مدیریت بازاریابی در کسب وکار
• مدیریت ارتباط بامشتری CRM
• رفتار سازمانی و کار با افراد دشوار
• مدیریت منابع انسانی و پویایی گروه
• مدیریت ایده پردازی و طراحی مدل کسب وکار
• مدیریت پروژه در کسب و کار
• اصول حسابداری در مدیریت
• مبانی مدیریت استراتژیک
• مدیریت امنیت در کسب وکار
• مدیریت فناوری اطلاعات در کسب و کار
• مدیریت شهرت اجتماعی و خلق برند
• مدیریت قراردادنویسی در صنعت هتلداری
• تخصصی 1
• تخصصی 2

گواهینامه ارائه شده در پایان دوره :

مدیریت ارشد کسب و کار MBA
از وزارت کار و اموراجتماعی-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیت ترجمه دادگستری و تائید وزارت امورخاجه و سازمان جهانی کار
مدت زمان دوره :
حضوری : 12 ماه
3 ماه: VIP