استاد هادی کریمی

آقای دکتر هادی کریمی

امروزه در جوامع پیشرفته اقتصادی افراد جهت آموزشهای منجر به ایجاد شغل، راه حلهای منطقی یافتند به گونه ای که افرادی که به دنبال پژوهش و تحقیقات هستند و در واقع موجب گسترش علوم مختلفند تا انتهای آموزشهای دانشگاهی پیش میروند تا بتوانند خطی به علم اضافه نمایند و در حالت دیگر افرادی که در هر قسمت از مسیر دانش افزایی به این نتیجه می رسند که جهت اجرای علوم یادگرفته نیاز به مهارت و در نتیجه تخصصهای مورد نیاز دارند به مراکز آموزشهای مهارتی – تخصصی رجوع می نمایند.

ما در آروند به دنبال آن هستیم تا به عنوان یک مرکز بین المللی آموزشهای مهارتی بتوانیم سالانه تعداد زیادی متخصص از دانشگاهها و مراکز اقتصادی و سیاست گذاری را جهت افزایش راندمان اقتصادی جوامع گوناگون به خصوص کشور عزیزمان آموزش نمائیم.

ما در آروند به دانشپذیران و کارآموزان متعهدیم تا پس از دانش آموختگی و مهارت آموزی بتوانند هم ادامه تحصیل دانشگاهی و هم چنین ایجاد بنگاههای اقتصادی با رویکرد های مختلف نمایند، ما دانشپذیران و مهارت آموزان خود را پس پایان آموزش رها نمی کنیم بلکه تا رسیدن به نتیجه و حتی حفظ نتایج خوب در کارشان حمایت خواهیم کرد.

من به عنوان رهبر موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند در تلاشم تا بتوانم آموزشهای مهارتی و حرفه گرایی را در مقابل آموزشهای صرفا دانش افزایی به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش دهم.