گروه خدمات مهندسی ساختمان

گروه خدمات مهندسی ساختمان در روز دوم بهمن ماه یک هزار و نودو شش به منظور ایجاد بسترهای خدمات مهندسی  و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و املاک در کشورمان و همچنین ارائه خدمات به زائرین حضرت رضا (ع) تشکیل گردیده است. این گروه توسط اساتید علمی و اجرایی حوزه مهندسی، مدیریت و حقوقی صنعت ساختمان و املاک اجرایی شده است.

 

خدمات گروه خدمات مهندسی ساختمان :

1- مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی ( مجتمع های مسکونی- تجاری- ویلایی )

2- مشارکت در ساخت و مشاوره در اموره سرمایه گذاری املاک

3- مشاوره در امور مشارکت در ساخت، پیش فروش

4- تنظیم قراردادهای حوزه صنعت ساختمان

5- اخذ و پیگیری امور مربوط به مجوزات ساختمانی ( شهرداری، ثبت و … )