امنیت و به تبع آن امنیت ملی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) دارای ارزش و اعتبار فوق العاده ای است به گونه‌ای که با نگاه فقهی و دینی به آن نگریسته و آن را واجب دانسته و فرموده‌اند «امنیت ملی برای یک ملت از همه چیز واجب تر است. اگر امنیت ملی نباشد، هیچ دولتی نمی‌تواند کار کند؛ برای سازندگی، هیچ سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شد. وقتی که هرج و مرج و ناامنی باشد هیچ مشکلی از مشکلات مملکت حل نخواهد شد»
ما در موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری جهت کمک به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بدنبال ایجاد امنیت برای متخصصین و مدیران کشور عزیزمان خواهیم بود.

موفق و پیروز باشید...سید امین هاشم زاده تهرانی